Шаргородщина, з її центром у Шаргороді, є справжнім свідком віковічних змін, які охоплюють період від далекого кам’яного віку до наших днів. Археологічні розкопки на цій території відкрили докази існування давніх поселень, знарядь праці, які належать до трипільської та черняхівської культур, свідчачи про древність і культурну насиченість регіону.

Землі Плебанівки були свідками зміни панувань від Галицько-Волинського князівства до владарювання Золотої Орди, а згодом перейшли під владу Великого князівства Литовського та Польського королівства. Ця історична мозаїка не лише відображає політичні перипетії, але й підкреслює важливість цих земель у формуванні культурної ідентичності регіону.

Важливим віхою в історії села стала дарча грамота великого князя литовського Вітовта, видана у 1383 році, яка поклала початок розвитку поселення «Княжа Лука». Цей документ не просто засвідчив початок нової ери для села, але й закріпив його місце в історії регіону.

1930-ті роки стали періодом великих випробувань для мешканців Плебанівки, коли жорстокі репресії та політика колективізації спричинили масові страждання. В цей час, село продемонструвало свою непохитність і волю до боротьби за власне виживання.

Духовне життя села багате та різноманітне, з католицьким костелом, присвяченим святому брату Альберту Хмельовському, і православною Свято-Покровською церквою, яка стала символом віри та спадщини для місцевої громади.

Сучасна Плебанівка є живим організмом, який продовжує розвиватись, зберігаючи при цьому глибокі історичні корені. Село є зразком гармонійного поєднання минулого з майбутнім, де кожен куточок має свою унікальну історію, яка продовжує надихати мешканців і гостей регіону.